बागेश्वरी , भक्तपुरमा  रहेको नगर बिकास प्रधिकारण बाट स्विकृती प्राप्त भइ हालको माप दण्ड अनुसार ३ आना देखी जती पनि लिन सकिने १५ देखि २० लाख आनाको सम्म रहेको  घडेरी बिक्री भइसकेको छ ।

सुविधा

  1. ढल
  2. पानी
  3. बत्ति
  4. पिच रोड
  • Good

    Laxmi 9851125067 on Thu Sep, 2018
  • Thank You!!!

    Super 9841254591 on Wed Jun, 2019